کفی خودروبر را بهتر بشناسید:

با توجه به افزایش تولید و عرضه خودرو و استفاده روزافزون شهروندان از وسایل نقلیه نیاز به وسایل و امکاناتی برای جابه جایی خودروهای سفر ، تعمیری ، تعویض پلاکی ، کلاسیک و کلکسیونی و لوکس موجود هست که با استفاد ه از وسایلی مانند کفی خودروبر این نیاز مرتفع میگردد. کفی خودروبر وظیفه ی حمل و نقل خودرو توسط سوار شدن بر روی کامیونت یا تریلر را بر عهده دارد، نیاز به این وسایل جابه جایی روز به روز بیشتر احساس می گردد و ساخت و فروش این نوع خودروبرها رونق چشمگیری گرفته است. اکنون بهترین روش برای جابه جایی خودرو و جلوگیری از آسیب در حین حمل ، انتقال کُل خودرو ، بر روی خودروبر است.

انواع خودروبر عبارت است از : 

۱- خودروبر کامیونت (خودوربر تکی)

معمولاً این دسته از خودروبرها دارای یک وینچ است و معمولاً از آن جهت جابه جایی یک خودرو مورد استفاده قرار میگیرد. قابل ذکر است که بیشترین استفاده ی این خودروبر در حمل و نقل شهری و بین شهری است.

۲- تریلر خودوربر(خودروبر چندتایی)

این دسته از ماشین آلات  برای حمل تعداد مشخصی خودرو در مقاصد بین شهری استفاده میشود  و از انواع آن میتوان به این دو دسته اشاره نمود:  ۱-قابلیت حمل شش خودرو  ۲-قابلیت حمل هشت خودرو